Dernek Hesab

 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Anasayfa
ki hatra Yazdr E-posta
 

Okunma Says : 4331


28 ubat 2011 Pazartesi
Memleket Gazetesi

Komu köylerimizde yaadm iki hatray nakledeceim.

1970’in ilk yllarnda bu komumuz Evliyatekke köyüne çok yakn olan kendi köyüm Gilisra’da köylülerimin ve köy ihtiyar heyetinin ar srar üzerine Muhtarlk emrinde köy katibi olarak görev almtm.

O yllarda bu köyde Evliyatekke de çok sevdiim deerli büyüüm Mehmet Kayaba da muhtar idi. Samimi arkadalk ve kardelie yakn olan samimiyetimiz dolays ile onun da katipliini yapmam isteini geri çevirmedim ve kabul ettim.

Bir sene sonu idi Evliya köyünde Mehmet aabeyin evinde gece bütçe hesaplarn yapp geçmi hesaplar çkarp yeni bütçeyi meydana getirmek için urarken merakl köylüler de geldiler.

Ben o yllarda biraz daha gencim, onlarla hem konuuyorum hem de iimi yapmaya çalyorum. Kim derdi ki smail Detseli yllar sonra aratrmac gazeteci olacak diye… Oysa o günlerde bu tür hikayeleri dinler kaleme alrd.

Neyse konuya dönelim. Rahmetli Hüseyin emmi, muhtarn amcas, rahmetli babas Hakk emmi var… Hakk emmi ki ya seksen civarlarnda komutanlarn silah künyelerini ve geçmii adeta yaar gibi sayabiliyor çok zeki. Bir ara Hüseyin emmi, merhum benim çalmakta olduum masann yanndan beni dürterek “ulen olum sen necisin in misin cin misin yogusam hayalet misin?” dedi. “Ne oldu da aa?” dedim. “Ne olacak ulen konuulannar dinliyon onlara cuvap veriyon, gözünle herkese bakyon bizimle her eyi gonuuyon sen nasl bir adamsn, bu kadar ii barabar görüyon nasl i bu anayamadm” deyince, tam karsndaki yer minderinde oturmakta olan aabeyi Hakk emmi hemen yerinden doruldu ve kardeine hmla bakarak, “Üseyin süs ulen, töbe de bakaym” diye azarlad. “Ne oldu aa doru deil mi söylediklerim”. “Dorusu erisi olmaz gomaz olsun, Maallah de bakaym, maazallah nazara oradacaksn olan” dedi. Ve hemen kalkp benim yanma gelerek içersinden bir eyler okuyup benim üzerime üflemiti, o merhum saf ve temiz kalpli Hakk emmi. Daha böyle geçmite yaanm birçok hatralarmz vard o güzel insanlar ile.

Yine yaadm bir hatram anlatamadan geçemeyeceim. Merhum oldu Garal Mevlüdü diye bir aabeyimiz vard Evliya köylü. Karl bir k günü ikindi vakti bizim köye geldi ve köylülerimizle sohbet ettiimiz bir eve gelip hobeten sonra “aman arkadalar ya imam olun yada imam bulun” diyerek acele söze girdi bizim köyümüzün muhtar merhum zeybek Mehmet Ertüzün emmi “Ne oldu Mevlit ne bu telan böyle” deyince? “Ne olsun Mehmet aa bu akam evimde mevlit okutup yemek verecektim yemekler hazrland davetleri yaptm ama Mevlit okutacak hoca bulamadm. Filan adama söylemitim olur demiti imdi hava karl olunca ben gidemem olum hasta olurum bu karda at ile bir iki saat yolda gidemem” dedi. Ona da ne diyeyim hakl adam baka vesait yok ite iki atm var birine hoca binecek birine de ben gideceiz köye mevlit okuyacak bir adam lazm deyip dert yannca. Bizim muhtar “Mehmet emmi merhum beni iaret ederek ite sana hoca, üzüldüün eye bak. Ismayl hem namazlar kldrr hem de mevlidi okur aradn ayanda buldun” deyince, Garal Mevlid ‘Allah raz olsun sizden’ deyip evvelden de samimiyetimiz olunca bana dönüp “Hadi Ismayl gardalk, gidelim bu mükilimi hallediver. Allah da senin mükillerini halleder inallah. Ne olursun çok dardaym misafirlere mehçop (mahçup) olacam” dedi.

Biz artk çaresiz kaldk evime haber verdim. Mevlit aabeyin getirdii eyerli ata bindik, Evliya köyüne gitmek üzere yola çktk. Tam köyümüzün kuzeyindeki yüksek bir daa gelmitik ki bir tipi bir kar ortalk göz gözü görmez oldu. Bocaladk, ardk kaldk, atlar da yürüyemez duruma geldi. Orada atlardan indik bir maaraya girdik. Yarm saat kadar orada mahsur kaldk, yol iki köy arasnda yar idi. Ben köyüme dönmek isterken Mevlit aa merhum yalvaryor, “Gardalk, az kald hemen varrz köye atlarma güveniyorum ben. ‘Hadi son bir gayret’ diyerek tipinin durmas için Allaha yalvaryordu. Allah isteine cevap verdi ve tipi biraz diner gibi oldu. Hemen atlara binip tekrar yola koyulduk ve sa salim Evliya köyüne vardk. O akam namaz camide klp yemek için mevlit evine geldik. Yemei yedik, ardndan tekrar camiye gidip yats namazn kldk. Tekrar eve gelip mevlit okuma iini usulüne uygun olarak gerçekletirip ölmülerimize hayr duada bulunduk. Ertesi gün hava biraz daha iyilemiti Mevlit aam beni yine at ile köye getirdi ve teekkür etti.

Gelin i buraya kadar gelmiken bu köyümüzü biraz tanyalm.

Evliya tekke köyü 1250’li yllardan sonra Horasan taraflarndan insanlar rad için gelmi olan Kutbül-Akdap Muhammed Arif isimli bir ahsn buraya konmas ile kurulduu rivayet edilen bir köyümüz.

Köy dier köylerimizin de urad göç erozyonuna uram bir köy. Konumu Botsa (Güneydere) köyünün ortasndan geçen Genge dersinin Botsa batsnda çok derin yamaçlar olan derenin kuzey kysnda kurulmu olan bu köyümüz pek fazla bir haneye ve nüfusa sahip deil ama çok havadar ve kt ama verimli bir da toprana sahip suyu bol bir köyümüz. Kuzeyinde tarihi Gilistra dousunda lyasbaba Tekke ve Güneydere (Botsa) köyleri ile çevrili yolu asfalt Gilisra köyüne 2 km. kala lyasbaba köyü ayrmn kullanarak 4 km. sonra köye ulalr. Ve yolu çkmaz yoldur. Yörede Gavur gölü diye bilinen bir gölden sulama suyunu salad gibi ayrca geçtiimiz yllarda ç Toroslar diye adlandrdmz Konya ovasna batdan dikey bakan bu yörenin Alsumas Kayal, Güllü, Tepe, Dazlak gibi dalarn kardei olan bu köyün hudutlarndaki Karatepe dann zirvelerinde kurulan Evliyatekke göleti köyün su rezervini daha da kuvvetlendirmitir. Son yllarda gerek muhtarlarnn giriimci oluu gerekse l Özel daresi’nin verdii destek ile Güneydere ve Evliyatekke köylerinde uygulamaya balanan organik tarm patates yetitirilmesinde verim salanmtr. Daha önceleri Konya’ya göç etmi birçok giriimci zenginleri de vardr ad geçen köyümüzün. Ad geçen balca ailelerin lakaplar ise öyledir: Evliya köyünün benim yam itibari ile bildiim aile lakaplar ve soyadlar.

Giliisraya göçen Abbas Hocagil sülalesine Koca Mehmetgil denirdi. Ak Mehmetgil sülalesi Hac evkiler soyadlar Akkan. Mecitler sülalesi, soyadlar Kuyucu. Mavugil sülalesi soyadlar Acar. Hocagil sülalesi, soyadlar Bilgiç. Sakagil sülalesi, soyadlar Kayaba ve Kunt. Hac Aligil sülalesi soyadlar Uslu. Kolsuzlar sülalesi, soyadlar Uslu. Tekeingil ve Cömülügil sülalesi soyadlar Tüzün. Deli Yasin Mrgil sülalesi, soyadlar Çalk. Fettahlar sülalesi bu köye Antalya’dan gelme, soyadlar Çadrc. Ve Hac Osmangil sülalesi soyadlarn bilemedim. Eski Olangil sülalesi Gilissira’dan buraya gelmeler ei evliyal, soyadlar Saatçi…

Selam ve dua ile…


   
Beendim... (462)

Okuyucu yorumlar  
 

Ortalama ye Deerlendirmesi

 

Yorum Says: 5 / 10

Yazan:: edunda () Tarih: 11-05-2012 06:26

Yazan:: edunda Tarih: 11-05-2012 06:26

, , : , . , , . , , , , : , , , , , . , , . 蠗 : . , , , Asus, Gateway. , , . com, - : ; , , , , .  
[url=http://sitea.culita.ru/ mibit/relit.html] Suzuki GSX 1250 FA[/url] [url=http://erto.culita.ru/5/ 32.html] [/url] [url=http://conque.culita.ru/ 12/24-02-2012.html] Yamaha DT[/url] [url=http://listva.culita.ru/ 13/zerkala-na-honda- monkey.html] Honda Monkey[/url] [url=http://rathe.culita.ru/ sesyz/157.html] TVS[/url]  
, , . , . , , , . , , . , , . 27 , . , - , . . 43 . 6 , 1917 . 14 . , . , , , . . , 10 , , . XII . , , . , , , XII . [url=http://inpak.culita.ru/ 11-08-2011/10-2011.html] Titan Roadrunner[/url] [url=http://exex.culita.ru/12- 2011/381.html] Yamaha TZR[/url] [url=http://cardmo.culita.ru/ 2/01-2012.html] BMW F 800 S[/url] [url=http://anlec.culita.ru/3/ 13-02-2012.html] Honda CB 125[/url] [url=http://bildo.culita.ru/5/ 343.html] GAS GAS[/url]

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

Beats by Dr Dre Headphones

Yazan:: FlewayJenny () Tarih: 28-03-2012 12:26

Beats by Dr Dre Headphones

Yazan:: FlewayJenny Tarih: 28-03-2012 12:26

[url=http:// www.cheapbeatsdrdresale.net/] Beats by Dr Dre Headphones[/url]. Dre Travel In-Ear Earphones function an extraordinary and stylish design and style, along with cable tv seems more durable compared to many wireless earbuds.Any Machine Bests existing machine defeats a lot into the strategy for kind along with songs, although the extra-long earpieces this induce efficiency and also suit issues for many people.Fashion-forward designs include lately been creating rather a little bit of progress on the earphone location. It will not receive considerably power to seek out a couple which fits your current Music player or maybe might be harmonized by just clothing, although providers with precise eyes to get construction all you have to significant things the creature sounds point extra. Spend Creature Cable's Music by means of Expert. Dre Headphones, a great elegant set of bottles introduced for CES 08. This business currently is using to the modern-day brand when using the Visit In-Ear Headphones, a ultraportable fixed of which sports the actual special crimson plus dark colored colour. This unique pair once again proves which will trendy hop-branded earbuds wouldn't immediately provide an mind-boggling low-end result, along with sales programs us for you to truly feel Doctor. Dre sometimes have the particular inner hearing waterways identified by person.A Creature Bests include probably a long earpieces we have ever observed. The particular homies evaluate a completely in out of conclusion to absolve, along with half in which length of time was made upward within the biceps which secure the eartips. Half an inch is just not that will long for many equipment, even so the size is definitely plainly altered should you have to adhere your system in your the ears.  
http://www.beatsdrecheap.net/ Beats by Dr Dre  
http:// www.cheapbeatsdrdresale.net/ Beats by Dre Sale  
[url=http:// www.beatsdrecheap.net/]Beats by Dre[/url]  
[url=http:// www.cheapbeatsdrdresale.net/] Beats by Dre[/url]  
Beats by Dre Cheap  
Beats by Dr Dre Headphones

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

Yazan:: bestgirllll () Tarih: 21-01-2012 05:16

Yazan:: bestgirllll Tarih: 21-01-2012 05:16

[url=http://plantworld.info/] [img]http://s15.radikal.ru/ i189/1112/4c/9af241609678.jpg [/img] [/url]  
, , .  
 
 
[url=http:// gavacppan2.x90x.net/luchshie- shluhi-zaporozhya.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan.x90x.net/blyadi-s- ufy.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan2.x90x.net/ prostitutki-v-krasnoyarske- ceny.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan3.x90x.net/ zelenograd-intim- prostitutki.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan4.x90x.net/ prostitutki-peno.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan2.x90x.net/ prostitutki-oae.html] [/url]  
[url=http:// gavacppan4.x90x.net/ prostitutki-moskva- altufevo.html] [/url]  
 
****************************** *********  
 
[i] [/i]  
 
 
 
 
 
[b] [/b]  
 
 
.ru  
 
 
 
 
[i]. [/i]  
 

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

Yazan:: bestgirllll () Tarih: 16-01-2012 16:25

Yazan:: bestgirllll Tarih: 16-01-2012 16:25

[url=http://plantworld.info/] [img]http://s54.radikal.ru/ i146/1111/89/667ccc607b1b.jpg [/img] [/url]  
2012 , , , .  
 
, , .  
 
[url=http://plantworld.info/ polish/blyadi-grunvald.html] [/url]  
[url=http://plantworld.info/ evro2012/uchastniki-evro- 2012.html] 2012[/url]  
[url=http://plantworld.info/ polish/snyat-devushku-v- gostyn.html] [/url]  
[url=http://plantworld.info/ polish/snyat-devushku-v- vigry.html] [/url]  
[url=http://plantworld.info/ polish/snyat-devushku-v- starysonch.html] [/url]  
[url=http://plantworld.info/ polish/prostitutki- vroclav.html] [/url]  
[url=http://plantworld.info/ polish/prostitutki- vroclav.html] [/url]  
 
****************************** *********  
 
[i] -[/i]  
2012  
-  
vip  
 
 
[b] [/b]  
 
 
 
 
 
 
[i] 2012[/i]  
 

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

Yazan:: bestgirllll () Tarih: 10-01-2012 23:49

Yazan:: bestgirllll Tarih: 10-01-2012 23:49

[url=http://southwark.info] [img]http://s12.radikal.ru/ i185/1112/e6/a93925bd258e.jpg [/img] [/url]  
 
[url=http://southwark.info/ hotel/otel-ukraina-zaporozhe/ klassifikaciya-gostinic-v- ukraine.html] [/url]  
, ! ?! ? 
..? 
 
[url=http://southwark.info/ cat4/kursy-massazha-harkov- otzyvy.html] [/url]  
, . . 
, . : 
 
[url=http://southwark.info/ cat2/prostitutki-odessy- foto.html] [/url]  
, . . , , , . 
, . , , . ! ! !

 

» Bu Yorumu Administratore raporla

» Yorumu cevapla...

Yorum Says: 5 / 10Yorumunuzu ekleyin
sim
E-mail
Balik  
Yorum
 
Kullanmdak aretler: 600
   Daha sonraki Yorumlar hakknda beni haberdar et
  Mathguard gvenlik sorusu:
2TP     1T2   
K 3  5   G  WFJ
AJH  TKJ  DT5   
 L  4  4   CPI
XO1     YIX   
   
   

Dier Yorumlar...mXcomment 1.0.9 © 2007-2021 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
Sonraki >
Advertisement